Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін. За заг.ред.В.М.Пічі.

Книга или статья

Книга

Автор

Город

Издатель

Код

Страницы

Номер

Язык

Украинский

Источник