Сучасні соціологічні теорії

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Курс

3

Семестр

5

Робоча навчальна програма (українською)

Робоча програма