Навчальні дисципліни

С
1 Інформаційні технології в соціології
2016
Сидоров М. В.
СТ
1 Інформаційні технології в соціології
2016
Сидоров М. В.
С
1 Історія соціології 1
2015
Червінська Т. Г.
С
1 Історія соціології 2
2015
Червінська Т. Г.
С
1 Вступ до спеціальності
2015
Волович В. І.
С
1 Методи збору соціологічних даних
2015
Сапєлкіна О. В.
С
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади
2015
Цимбал Т. В.
1 Соціологія цінностей Ручка А. О.
СТ
1 Теорія ймовірності та математична статистика в соціології
2016
Сидоров М. В.
С
1 Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
2016
Сидоров М. В.
С
2 Історія соціології 1
2014
Червінська Т. Г.
С
2 Історія соціології в Україні
2014
Мороз Є. О.
2 Демографія та соціальна статистика Курило І. О.
2 Загальна соціологічна теорія Червінська Т. Г.
2 Методологія соціологічних досліджень Волович В. І.
2 Соціальна антропологія Цимбал Т. В.
2 Соціальна статистика та демографія Курило І. О.
С
2 Соціологія довкілля
2014
Вілкова О. Ю.
С
2 Сучасна соціологічна теорія
2014
Червінська Т. Г.
С
2 Сучасна соціологічна теорія
2014
Малес Л. В.
С
3 Історія соціології 1
2013
Цимбал Т. В.
С
3 Історія та теорії гендерних досліджень
2013
Червінська Т. Г.
С
3 Математичні методи в соціології
2013
Горбачик А. П.
С
3 Методи збору соціологічної інформації
2013
Сапєлкіна О. В.
С
3 Науковий статус соціологічних теорій
2013
Судаков В. І.
С
3 Організація роботи соціологічної служби
2013
Юзва Л. Л.
С
3 Організація та методи вибіркового дослідження
2013
Яковенко Ю. І.
3 Соціальна стратифікація сучасних суспільств Бабенко С. С.
С
3 Соціологія громадської думки
2013
Чудовська І. А.
С
3 Соціологія економіки
2013
Туленков М. В.
С
3 Соціологія знання
2013
Соболевська М. О.
С
3 Соціологія культури
2013
Ніколаєнко Л. Г.
С
3 Соціологія освіти
2013
Чепак В. В.
С
4 Дослідження девіантної поведінки та соціального контролю в теоретичній соціології ХХ століття
2012
Червінська Т. Г.
4 Етнокультурний поліформізм Аза Л. О.
4 Етносоціологія Аза Л. О.
С
4 Макросоціологічні основи теорії антропосоціогенезу
2012
Цимбал Т. В.
С
4 Методи класифікації у соціологічному дослідженні
2012
Сапєлкіна О. В.
4 Методика викладання соціології Тарасенко В. І.
С
4 Надійність соціологічної інформації
2012
Волович В. І.
С
4 Новітні інформаційні технології у соціологічних дослідженнях
2012
Сидоров М. В.
С
4 Основи побудови соціальних показників
2012
Сапєлкіна О. В.
С
4 Основи порівняльних досліджень
2012
Сапєлкіна О. В.
С
4 Оцінювання соціологічних програм та проектів
2012
Марченко А. М.
С
4 Панельні соціологічні дослідження
2012
Ковтуненко Е. С.
4 Переддипломна практика Горбачик А. П.
4 Соціальна мобільність Кузьменко Т. М.
С
4 Соціальна структура суспільства
2012
Куценко О. Д.
4 Соціологічний аналіз документів Юзва Л. Л.
4 Соціологія вільного часу та дозвілля Цимбалюк Н. М.
4 Соціологія міжнародних відносин Тарабукін Ю. О.
С
4 Соціологія міста
2012
Тарабукін Ю. О.
4 Соціологія масових комунікацій Чудовська І. А.
С
4 Соціологія молоді
2013
Тарабукін Ю. О.
С
4 Соціологія науки
2013
Яковенко Ю. І.
С
4 Соціологія організацій
2012
Чепак В. В.
4 Соціологія особи Аза Л. О.
С
4 Соціологія повсякденності
2012
Злобіна О. Г.
С
4 Соціологія політики
2012
Боровський О. О.
С
4 Соціологія права
2012
Судаков В. І.
4 Соціологія праці Жуков В. І.
4 Соціологія релігії Решетняк О. М.
С
4 Соціологія сім'ї та виховання
2013
Кузьменко Т. М.
4 Соціологія соціальних змін Камінська (Фостер) Л. Ф.
С
4 Соціологія соціальної роботи
2012
Петренко-Лисак А. О.
С
4 Соціологія управління
2012
Чепак В. В.
С
4 Спеціальні соціологічні теорії
2012
Соболевська М. О.
С
4 Сучасні соціологічні теорії
2012
Мороз Є. О.
С
4 Теорія соціалізації
2012
Туленков М. В.
С
4 Теорія соціальних інститутів
2012
Яковенко Ю. І.
С
4 Теорія соціальних технологій
2012
Судаков В. І.
С
4 Теорія соціокультурного аналізу
2012
Малес Л. В.
С
5 Європейські студії
2016
Ковтуненко Е. С.
С
5 Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
2016
Яковенко Ю. І.
С
5 Асистентська практика
2016
Набруско І. Ю.
С
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології
2016
Марченко А. М.
С
5 Методика викладання соціології у вищій школі
2016
Малес Л. В.
С
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей
2016
Куценко О. Д.
С
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2016
Цимбалюк Н. М.
СТ
5 Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2016
Сидоров М. В.
С
5 Новітні концептуальні стратегії у теоретичній соціології
2016
Судаков В. І.
С
5 Соціальна політика та якість життя
2016
Жуков В. І.
С
5 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2016
Ковтуненко Е. С.
С
5 Теорія соціальних технологій
2016
Судаков В. І.
С
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки)
2016
Бабенко С. С.
СТ
6 Social Network Analysis
2016
Марченко А. М.
СТ
6 Європейські студії
2015
Ковтуненко Е. С.
СТ
6 Європейські студії
2015
Бабенко С. С.
6 Актуальні проблеми сучасної соціології Бабенко С. С.
С
6 Аналіз емпіричних даних у середовищі R
2016
Сидоров М. В.
СТ
6 Візуальна соціологія
2014
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Дослідницькі парадигми у соціальних науках
2016
Соболевська М. О.
6 Емпіричні контент-аналітичні дослідження Юзва Л. Л.
6 Етнічні процеси та міграції в сучасних суспільствах Аза Л. О.
С
6 Математичні основи аналізу соціальних процесів
2016
Сидоров М. В.
С
6 Мережевий підхід в соціології: теорія та методи
2016
Марченко А. М.
6 Методи соціологічного пояснення Ніколаєнко Л. Г.
С
6 Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)
2016
Волович В. І.
С
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2016
Сидоров М. В.
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів Туленков М. В.
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії Малес Л. В.
6 Новітні кількісні методи аналізу даних Горбачик А. П.
6 Охорона праці в галузі Жуков В. І.
6 Підготовка та презентація результатів дослідження Юзва Л. Л.
6 Рефлексивні методики в емпіричних соціологічних дослідженнях Юзва Л. Л.
С
6 Рефлексивні процеси у сучасній соціологічній теорії Z
2016
Соболевська М. О.
С
6 Системний аналіз в соціології
2016
Туленков М. В.
6 Соціальні нерівності в освіті та трудових відносинах Жуков В. І.
6 Соціальні нерівності в освіті та трудових відносинах Набруско І. Ю.
6 Соціальна маргінальність та суспільні рухи Камінська (Фостер) Л. Ф.
6 Соціальна маргінальність та суспільні рухи Кузьменко Т. М.
6 Соціальна політика та якість життя Жуков В. І.
6 Соціальна феноменологія Злобіна О. Г.
6 Соціолінгвістичні теорії у соціології постмодерну Малес Л. В.
6 Соціологічні теорії глобалізації Цимбал Т. В.
С
6 Соціологічні теорії масової комунікації
2016
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Соціологічні теорії соціального порядку Z
2014
Соболевська М. О.
6 Соціологічні теорії суспільства Ковтуненко Е. С.
6 Соціологія Інтернет комунікацій Петренко-Лисак А. О.
С
6 Соціологія бізнес-комунікацій
2016
Чудовська І. А.
6 Соціологія економічних відносин Набруско І. Ю.
С
6 Соціологія міжнародних відносин
2016
Тарабукін Ю. О.
6 Соціологія мови Ніколаєнко Л. Г.
С
6 Соціологія мови
2016
Ніколаєнко Л. Г.
6 Соціологія політичних кампаній Боровський О. О.
С
6 Соціологія політичних комунікацій
2016
Боровський О. О.
6 Соціологія реклами і споживання (соціальні структури та соціальні відносини) Набруско І. Ю.
6 Соціологія реклами та споживання (галузева соціологія) Набруско І. Ю.
С
6 Соціологія символу
2016
Ніколаєнко Л. Г.
6 Соціологія соціології Яковенко Ю. І.
6 Соціологія цінностей Ручка А. О.
С
6 Сучасні методи аналізу текстів
2016
Юзва Л. Л.
6 Сучасні теорії конфлікту Злобіна О. Г.
6 Теорії соціокультурних та гендерних ідентичностей Малес Л. В.
С
6 Теорія соціокультурних комунікацій
2016
Соболевська М. О.
6 Теорія та методи вимірювання у соціології Ковтуненко Е. С.
С
6 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях
2016
Марченко А. М.
6 Ґендерна та вікова стратифікація Бабенко С. С.
7 Інституціональна соціологія Ручка А. О.
7 Аналіз соціальних систем Куценко О. Д.
7 Аналіз соціальних систем Балакірєва О. М.
7 Пізнавальні технології у соціології Тарасенко В. І.
7 Порівняльна соціологія нової Східної Європи Бабенко С. С.
7 Соціальні трансформації в Центральній та Східній Європі Бабенко С. С.
7 Соціокультурні групи та стилі життя Цимбалюк Н. М.
7 Соціологічні концепції Франкфуртської школи Червінська Т. Г.
7 Соціологічні теорії суспільства Ковтуненко Е. С.
7 Соціологія постмодерну Малес Л. В.
7 Соціологія реклами та споживання Набруско І. Ю.
7 Теорія причинності в соціології Горбачик А. П.
7 Теорія та методи порівняльних досліджень Горбачик А. П.
8 Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням Яковенко Ю. І.
8 Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням Тарабукін Ю. О.

Дисципліни на інших факультетах

культурологія
Багатовимірність культурного простору Тарабукін Ю. О.
культурологія
Основи ПР діяльності Петренко-Лисак А. О.
політологія
Соціологія Ніколаєнко Л. Г.
політологія
Соціологія Петренко-Лисак А. О.
міжнародні відносини
Соціологія Тарабукін Ю. О.
міжнародний бізнес
Соціологія міжнародного бізнесу Тарабукін Ю. О.
1
військова економіка
Соціологія Жуков В. І.
1
журналістика
Соціологія Чепак В. В.
1
реклама
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
зв’язки з громадськістю
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
видавнича справа та редагування
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
медіа-комунікації
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
2
соціальна журналістика
Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства Бабенко С. С.
2
журналістика
Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства Бабенко С. С.
2
соціальна журналістика
Соціальна структура та нерівності в суспільстві Бабенко С. С.
2
релігієзнавство
Соціологія Туленков М. В.
2
східні мови
Соціологія Петренко-Лисак А. О.
2
міжнародний бізнес
Соціологія Тарабукін Ю. О.
2
культурологія
Соціологія Тарабукін Ю. О.
2
картографія
Соціологія Аза Л. О.
2
східні мови, перекладачі
Соціологія Петренко-Лисак А. О.
2
соціальна робота
Соціологія Набруско І. Ю.
2
історія (заочно)
Соціологія Сапєлкіна О. В.
2
фінанси та кредит
Соціологія Набруско І. Ю.
3
журналістика
Повсякденність та стилі життя Цимбалюк Н. М.
3
хімія
Соціоекологія Петренко-Лисак А. О.
3
право
Соціологія Червінська Т. Г.
3
переклад, філологія
Соціологія Вілкова О. Ю.
3
право
Соціологія Барматова С. П.
3
психології
Соціологія Кузьменко Т. М.
3
іноземна філологія
Соціологія Вілкова О. Ю.
3
міжнародна інформація
Соціологія Тарабукін Ю. О.
3
міжнародна економіка
Соціологія Тарабукін Ю. О.
3
статистика
Соціологія Набруско І. Ю.
3
біологія
Соціологія Чепак В. В.
3
видавнича справа та редагування
Соціологія Боровський О. О.
3
географія (заочно)
Соціологія Камінська (Фостер) Л. Ф.
3
журналістика
Соціологія політики Боровський О. О.
3
журналістика
Соціологія економічних відносин Набруско І. Ю.
3
журналістика
Соціологія економічних відносин Набруско І. Ю.
3
журналістика
Соціологія політики Мазурик О. В.
3
політологія
Социология (рос) Чепак В. В.
4
журналістика
Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення Бабенко С. С.
4
соціальна журналістика
Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення Бабенко С. С.
4
політологія, заочне
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Ковтуненко Е. С.
4
політологія
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Олійник О. В.
4
журналістика
Соціологічні показники суспільного розвитку Камінська (Фостер) Л. Ф.
4
політологія (заочно)
Соціологія Сапєлкіна О. В.
4
комп'ютерна інженерія
Соціологія Жуков В. І.
4
радіофізика
Соціологія Набруско І. Ю.
4
хімія
Соціологія Ковтуненко Е. С.
4
біологія (заочно)
Соціологія Чепак В. В.
4
геоінформаційні системи
Соціологія Набруско І. Ю.
4
українська мова і література, російська мова і література
Соціологія Боровський О. О.
4
правознавство
Соціологія організацій Чепак В. В.
4
політологія (заочно)
Соціологія політики Боровський О. О.
4
політологія
Соціологія політики Боровський О. О.
4
програмна інженерія
Соціологія управління Туленков М. В.
5
фінанси та кредит
Економічна соціологія Набруско І. Ю.
5
політологія, заочне
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Ковтуненко Е. С.
5
журналістика (заочн)
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
6
соціальна робота
Історія та теорія гендерних досліджень Малес Л. В.
6
медіакомунікації
Соціологія громадської думки Туленков М. В.
7
соціальна інформатика
Побудова соціальних показників Олійник О. В.
7
державна служба (заочно)
Соціальна інфраструктура та комунальне забезпечення регіонів Боровський О. О.
7
журналістика
Соціологія громадської думки Тарабукін Ю. О.
7
журналістика
Статистичні методи досліджень у галузі соціальних комунікацій Сапєлкіна О. В.