Навчальні дисципліни

Інші факультети (Інститути)
Соціологія
2017
Тарабукін Ю. О.
С
СТ
1 Інформаційні технології в соціології
2017
Сидоров М. В.
С
СТ
1 Історія соціології 1
2017
Червінська Т. Г.
С
СТ
1 Історія соціології 2
2017
Червінська Т. Г.
С
1 Вступ до спеціальності
2017
Судаков В. І.
С
1 Вступ до спеціальності
2017
Соболевська М. О.
СТ
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
2017
Судаков В. І.
СТ
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
2017
Мазурик О. В.
С
СТ
1 Вступ до університетських студій
2017
Жуков В. І.
С
СТ
1 Загальна соціологія
2017
Кузьменко Т. М.
С
СТ
1 Методи збору соціологічних даних
2017
Олійник О. В.
С
1 Організаційна культура
2017
Чепак В. В.
С
1 Організаційна поведінка
2017
Чепак В. В.
СТ
1 Соціальні проблеми сучасного суспільства
2017
Бабенко С. С.
С
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади
2017
Цимбал Т. В.
СТ
1 Соціологічний вимір громадянського суспільства
2017
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С
1 Соціологія культури та дозвілля
2017
Цимбалюк Н. М.
С
1 Соціологія реклами
2017
Набруско І. Ю.
С
СТ
1 Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
2017
Сидоров М. В.
С
2 Інструментарій соціологічного опитування
2017
Олійник О. В.
С
2 Історія соціології в Україні
2017
Мороз Є. О.
СТ
2 Аналіз документів
2017
Юзва Л. Л.
СТ
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
СТ
2 Методи аналізу соціологічних даних
2017
Горбачик А. П.
С
2 Організація роботи соціологічної служби
2017
Юзва Л. Л.
С
2 Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
2017
Горбачик А. П.
СТ
2 Основи соціальних комунікацій
2017
Соболевська М. О.
СТ
2 Основи соціального менеджменту
2017
Мазурик О. В.
СТ
2 Основи соціального менеджменту
2017
Цимбалюк Н. М.
С
2 Основи соціального менеджменту
2016
Туленков М. В.
С
2 Практикум з методів збору соціологічних даних
2017
Олійник О. В.
С
2 Проектування соціологічного дослідження Z
2016
Савельєв Ю. Б.
С
СТ
2 Соціальна статистика та демографія Z
2015
Курило І. О.
С
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації
2017
Мороз Є. О.
СТ
2 Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
С
2 Соціологія громадської думки
2017
Чудовська І. А.
С
2 Соціологія громадської думки
2017
Тарабукін Ю. О.
С
2 Соціологія довкілля
2014
Вілкова О. Ю.
СТ
2 Соціологія економіки та маркетингу
2017
Туленков М. В.
СТ
2 Соціологія економіки та маркетингу
2017
Набруско І. Ю.
СТ
2 Соціологія зв’язків з громадськістю
2017
Боровський О. О.
С
2 Соціологія праці та зайнятості
2017
Жуков В. І.
С
2 Соціологія простору
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
2 Соціологія сім'ї та особистості
2017
Аза Л. О.
С
2 Соціологія соціальних груп
2017
Мороз Є. О.
СТ
2 Соціологія споживання
2017
Набруско І. Ю.
С
2 Сучасні теорії соціальної комунікації
2016
Соболевська М. О.
С
2 Теорія організації
2016
Туленков М. В.
С
2 Теорія соціалізації Z
2016
Ручка А. О.
С
2 Теорія соціальних інститутів
2016
Яковенко Ю. І.
С
3 Емпіричні контент-аналітичні дослідження
2017
Юзва Л. Л.
С
3 Методологія соціологічного дослідження
2017
Горбачик А. П.
С
3 Оцінювання соціальних програм та проектів
2017
Мазурик О. В.
С
3 Підготовка та презентація результатів дослідження
2017
Юзва Л. Л.
С
СТ
3 Соціальна структура суспільства
2017
Куценко О. Д.
С
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
2017
Судаков В. І.
С
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
2017
Соболевська М. О.
С
3 Соціологія брендінгу
2017
Вілкова О. Ю.
С
3 Соціологія гендеру
2017
Вілкова О. Ю.
С
3 Соціологія девіантної поведінки
2017
Червінська Т. Г.
С
3 Соціологія економіки
2017
Туленков М. В.
С
3 Соціологія етнічних процесів та міграції
2017
Аза Л. О.
С
3 Соціологія освіти
2017
Вілкова О. Ю.
С
3 Соціологія освіти
2017
Чепак В. В.
С
3 Соціологія підприємництва
2017
Туленков М. В.
С
3 Соціологія повсякденності
2017
Соболевська М. О.
С
3 Соціологія соціальної роботи
2016
Петренко-Лисак А. О.
С
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Цимбал Т. В.
С
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Малес Л. В.
С
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Соболевська М. О.
С
3 Технології Інтернет досліджень
2017
Сидоров М. В.
С
3 Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
2017
Олійник О. В.
С
4 Інструментарій соціологічного опитування
2014
Олійник О. В.
С
4 Історія та теорії гендерних досліджень Z
2015
Червінська Т. Г.
С
4 Етносоціологія та соціологія релігії
2017
Аза Л. О.
С
4 Методи автоматичної класифікації в соціологічних дослідженнях Z
2014
Сидоров М. В.
С
4 Методи вимірювання соціальних показників Z
2016
Олійник О. В.
С
4 Оцінювання соціальних програм та проектів
2017
Мазурик О. В.
С
4 Порівняльні та панельні соціологічні дослідження Z
2016
Ковтуненко Е. С.
С
4 Соціальна мобільність
2014
Кузьменко Т. М.
С
4 Соціальний захист та соціальне залучення
2016
Мазурик О. В.
С
4 Соціологічні концепції Франкфуртської школи
2016
Червінська Т. Г.
С
4 Соціологічні основи маркетингу та PR
2015
Набруско І. Ю.
С
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки
2016
Червінська Т. Г.
С
4 Соціологія вікових груп
2017
Бабенко С. С.
С
4 Соціологія вільного часу і стилів життя
2017
Цимбалюк Н. М.
С
4 Соціологія дозвілля
2017
Цимбалюк Н. М.
С
4 Соціологія знання
2016
Соболевська М. О.
С
4 Соціологія знання
2016
Червінська Т. Г.
С
4 Соціологія конфлікту
2016
Жуков В. І.
С
4 Соціологія міста та села
2016
Тарабукін Ю. О.
С
4 Соціологія масових комунікацій
2014
Чудовська І. А.
С
4 Соціологія молоді
2016
Тарабукін Ю. О.
С
4 Соціологія науки
2014
Яковенко Ю. І.
С
4 Соціологія організацій
2014
Чепак В. В.
С
4 Соціологія організацій та управління
2016
Чепак В. В.
С
4 Соціологія повсякденності
2016
Малес Л. В.
С
4 Соціологія політики
2014
Боровський О. О.
С
4 Соціологія права
2016
Судаков В. І.
С
4 Соціологія соціальних змін
2016
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С
4 Соціологія цінностей
2016
Ручка А. О.
С
4 Теорія соціальних інститутів
2016
Яковенко Ю. І.
С
4 Технології Інтернет досліджень
2016
Сидоров М. В.
СТ
5 Actual Problems of Current Sociology
2016
Цимбал Т. В.
СТ
5 Actual Problems of Current Sociology
2016
Бабенко С. С.
СТ
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
2017
Бабенко С. С.
СТ
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
2017
Цимбал Т. В.
СТ
Г
5 Social Network Analysis
2017
Савельєв Ю. Б.
С
5 Європейські студії
2016
Бабенко С. С.
С
5 Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
2017
Яковенко Ю. І.
С
5 Асистентська практика
2016
Набруско І. Ю.
СТ
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2017
Соболевська М. О.
С
СТ
Г
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології
2017
Савельєв Ю. Б.
С
5 Методика викладання соціології у вищій школі
2016
Малес Л. В.
С
СТ
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей
2017
Куценко О. Д.
С
СТ
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2017
Цимбалюк Н. М.
СТ
5 Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С
5 Новітні концептуальні стратегії у теоретичній соціології
2017
Судаков В. І.
С
5 Новітні методи аналізу даних в соціології Z
2016
Горбачик А. П.
С
СТ
5 Професійна та корпоративна етика
2017
Цимбалюк Н. М.
С
5 Соціальна політика та якість життя
2017
Жуков В. І.
СТ
5 Соціологія нової Європи
2016
Ковтуненко Е. С.
С
СТ
5 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
С
5 Теорія соціальних технологій
2017
Судаков В. І.
СТ
5 Теорія соціальних технологій
2017
Судаков В. І.
С
5 Теорія соціальної дії та практичної раціональності
2016
Соболевська М. О.
СТ
5 Технології підготовки текстів
2016
Малес Л. В.
Г
6 Gender expertise and gender audit
2017
Бабенко С. С.
Г
6 Gendered education
2017
Бабенко С. С.
С
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки)
2017
Бабенко С. С.
Г
6 Sociology of gender
2017
Бабенко С. С.
Г
6 Sociology of masculinity and men’s studies
2017
Червінська Т. Г.
С
6 Аналіз емпіричних даних у середовищі R
2017
Сидоров М. В.
С
СТ
6 Дизайн дослідження
2017
Савельєв Ю. Б.
С
6 Дослідницькі парадигми у соціальних науках
2016
Соболевська М. О.
С
6 Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар)
2017
Яковенко Ю. І.
С
6 Математичні основи аналізу соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С
6 Мережевий підхід в соціології
2017
Савельєв Ю. Б.
С
6 Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)
2017
Савельєв Ю. Б.
С
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії
2016
Малес Л. В.
С
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології
2016
Соболевська М. О.
С
6 Системний аналіз в соціології
2016
Туленков М. В.
СТ
6 Соціальні технології в бізнесі
2017
Набруско І. Ю.
СТ
6 Соціальні технології в громадському секторі
2017
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ
6 Соціальні технології в політиці
2017
Куценко О. Д.
СТ
6 Соціальні технології в політиці
2017
Боровський О. О.
СТ
6 Соціальні технології маркетингу
2017
Набруско І. Ю.
СТ
6 Соціальні технології реклами
2017
Набруско І. Ю.
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Боровський О. О.
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Туленков М. В.
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціальна феноменологія
2016
Злобіна О. Г.
С
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку
2016
Цимбал Т. В.
С
6 Соціологічні теорії масової комунікації
2016
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Соціологічні теорії соціального порядку
2016
Соболевська М. О.
С
6 Соціологічне забезпечення політичних кампаній Z
2016
Боровський О. О.
С
6 Соціологія бізнес-комунікацій
2016
Чудовська І. А.
С
6 Соціологія вільного часу і дозвілля Z
2016
Цимбалюк Н. М.
С
6 Соціологія міжнародних відносин
2017
Тарабукін Ю. О.
С
6 Соціологія мови
2017
Яковенко Ю. І.
С
6 Соціологія політичних комунікацій
2016
Боровський О. О.
С
6 Соціологія постмодерну
2016
Малес Л. В.
С
6 Соціологія релігії Z
2016
Шелухін В. А.
С
6 Соціологія символу
2017
Яковенко Ю. І.
С
6 Соціологія соціальної роботи Z
2016
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Сучасні методи аналізу текстів
2017
Юзва Л. Л.
С
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
2016
Соболевська М. О.
С
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності
2016
Малес Л. В.
С
6 Теорія соціокультурних комунікацій
2016
Соболевська М. О.
С
6 Теорія та методи аналізу причинності в соціології
2017
Горбачик А. П.
С
6 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях
2017
Олійник О. В.
PhDS
8 Академічне письмо / Academic writing
2017
8 Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням Яковенко Ю. І.
8 Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням Тарабукін Ю. О.

Дисципліни на інших факультетах

міжнародні відносини
Соціологія Тарабукін Ю. О.
міжнародний бізнес
Соціологія міжнародного бізнесу Тарабукін Ю. О.
1
міжнародна економіка, економічна кібернетика
Порівняльні дослідження європейських суспільств Бабенко С. С.
1
військова економіка
Соціологія Жуков В. І.
1
журналістика
Соціологія Чепак В. В.
1
прикладна статистика (економіка)
Соціологія Фостер (Камінська) Л. Ф.
1
зв’язки з громадськістю
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
видавнича справа та редагування
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
медіа-комунікації
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
реклама
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
економіка
Українське суспільство у соціологічних вимірах Куценко О. Д.
2
соціальна журналістика
Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства Бабенко С. С.
2
журналістика
Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства Бабенко С. С.
2
соціальна журналістика
Соціальна структура та нерівності в суспільстві Бабенко С. С.
2
Екологія, Технології медичної діагностики та лікування
Соціально-політичні студії Вілкова О. Ю.
2
релігієзнавство
Соціологія Черних Г. А.
2
культурологія
Соціологія Тарабукін Ю. О.
2
Філософія
Соціологія Черних Г. А.
2
міжнародний бізнес
Соціологія Тарабукін Ю. О.
2
картографія
Соціологія Аза Л. О.
2
політологія
Соціологія Черних Г. А.
2
соціальна робота
Соціологія Набруско І. Ю.
2
історія (заочно)
Соціологія Сапєлкіна О. В.
2
фінанси та кредит
Соціологія Набруско І. Ю.
3
журналістика
Повсякденність та стилі життя Цимбалюк Н. М.
3
класична філологія
Соціально-політичні студії Фостер (Камінська) Л. Ф.
3
хімія
Соціоекологія Петренко-Лисак А. О.
3
переклад, філологія
Соціологія Вілкова О. Ю.
3
право
Соціологія Червінська Т. Г.
3
право
Соціологія Барматова С. П.
3
міжнародна інформація
Соціологія Тарабукін Ю. О.
3
статистика
Соціологія Набруско І. Ю.
3
психології
Соціологія Кузьменко Т. М.
3
видавнича справа та редагування
Соціологія Боровський О. О.
3
міжнародна економіка
Соціологія Тарабукін Ю. О.
3
географія (заочно)
Соціологія Фостер (Камінська) Л. Ф.
3
біологія
Соціологія Чепак В. В.
3
іноземна філологія
Соціологія Вілкова О. Ю.
3
журналістика
Соціологія політики Боровський О. О.
3
журналістика
Соціологія економічних відносин Набруско І. Ю.
3
журналістика
Соціологія політики Мазурик О. В.
3
політологія
Социология (рос) Чепак В. В.
4
культурологія
Багатовимірність культурного простору Тарабукін Ю. О.
4
культорологія
Основи піардіяльності Петренко-Лисак А. О.
4
соціальна журналістика
Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення Бабенко С. С.
4
журналістика
Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення Бабенко С. С.
4
політологія, заочне
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Ковтуненко Е. С.
4
політологія
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Олійник О. В.
4
журналістика
Соціологічні показники суспільного розвитку Фостер (Камінська) Л. Ф.
4
політологія
Соціологічна практика Олійник О. В.
4
комп'ютерна інженерія
Соціологія Жуков В. І.
4
радіофізика
Соціологія Набруско І. Ю.
4
біологія (заочно)
Соціологія Чепак В. В.
4
хімія
Соціологія Ковтуненко Е. С.
4
геоінформаційні системи
Соціологія Набруско І. Ю.
4
політологія (заочно)
Соціологія Сапєлкіна О. В.
4
українська мова і література, російська мова і література
Соціологія Черних Г. А.
4
правознавство
Соціологія організацій Чепак В. В.
4
політологія (заочно)
Соціологія політики Боровський О. О.
4
політологія
Соціологія політики Боровський О. О.
4
програмна інженерія
Соціологія управління Туленков М. В.
5
фінанси та кредит
Економічна соціологія Набруско І. Ю.
5
політологія, заочне
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Ковтуненко Е. С.
5
журналістика (заочн)
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
6
соціальна робота
Історія та теорія гендерних досліджень Малес Л. В.
6
медіакомунікації
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
7
соціальна інформатика
Побудова соціальних показників Олійник О. В.
7
державна служба (заочно)
Соціальна інфраструктура та комунальне забезпечення регіонів Боровський О. О.
7
журналістика
Соціологія громадської думки Тарабукін Ю. О.
7
журналістика
Статистичні методи досліджень у галузі соціальних комунікацій Сапєлкіна О. В.