Кафедра методології та методів соціологічних досліджень

Кімната

503

Телефон

521-33-24, 63-24

Електронна пошта

mmsr@soc.univ.kiev.ua

Cтворена 1990 р. у складi фiлософcького факультету. Очолив кафедру доктор фiлосовських наук, професор Волович В.I.

1991 кафедра увiйшла до складу новоутвореного факультету соцiологiї та психологiї.

З вересня 2003 до грудня 2008 кафедру очолював кандидат фiзико-математичних наук, доцент Горбачик А.П.

З грудня 2008 кафедру знову очолив професор Волович В.I.

З квiтня 2007 кафедра увiйшла до складу новоствореного факультету соцiологiї.

Кафедра була створена для читання навчальних курсiв з методологiї соцiологiчних дослiджень, методики органiзацiї емпiричних соцiологiчних дослiджень i методiв збирання даних, методiв аналiзу даних соцiальних дослiджень, а також основ iнформатики та обчислювальної технiки.

Кафедра здiйснює науково-методичне керiвництво iнформацiйно-обчислювальним сектором факультету соцiологiї, є базою пiдготовки аспiрантiв, якi навчаються за спецiальнiстю "методологiя та методи соцiологiчних дослiджень", забезпечує спецiалiзацiю "методологiя та методи соцiологiчних дослiджень".

Науковцi кафедри - учасники мiжнародних науково-дослiдних та навчальних проектiв з унiверситетами та науково-дослiдними центрами ФРН (Федеративної республiки Нiмеччина) (Берлiн, Мюнхен, Констанц), Бельгiї (Льовен, Гент), Канади (Кiнгстон), США (Айова), Польщi (Варшава), Австрiї (Вiдень), Бiлорусiї (Мiнськ), Росiї (Москва, Саратов). В Українi кафедра активно спiвпрацює з Нацiональним унiверситетом "Києво-Могилянською академiєю", Харкiвським, Одеським, Львiвським унiверситетами. Спiльно з Iнститутом соцiологiї НАН (Нацiональної академiї наук) України кафедра займається створенням та розвитком українського електронного архiву соцiальних даних.

Навчальні дисципліни

1 Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології соціологія
1 Інформаційні технології в соціології соціологія
1 Методи збору соціологічних даних соціологія
2 Методи аналізу соціологічних даних соціологія
2 Методологія емпіричного соціологічного дослідження соціологія
2 Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень соціологія
2 Соціальна статистика та демографія Z соціологія
2 Інструментарій соціологічного опитування соціологія
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
2 Аналіз документів соціологія
2 Практикум з методів збору соціологічних даних соціологія
2 Організація роботи соціологічної служби соціологія
2 Організація та методи вибіркового дослідження в соціології соціологія
2 Проектування соціологічного дослідження соціологія
3 Емпіричні контент-аналітичні дослідження соціологія
3 Вибіркові дослідження соціологія
3 Методологія соціологічного дослідження соціологія
3 Біографічні методи соціологія
3 Технології Інтернет досліджень соціологія
3 Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні соціологія
3 Підготовка та презентація результатів дослідження соціологія
3 Практикум з методів маркетингових досліджень соціологія
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
4 Інструментарій соціологічного опитування соціологія
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
4 Технології Інтернет досліджень соціологія
4 Методи вимірювання соціальних показників соціологія
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
4 Соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
4 Маркетингові дослідження соціологія
4 Порівняльні та панельні соціологічні дослідження соціологія
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
5 Новітні методи аналізу даних в соціології соціологія
5 Соціологія нової Європи соціологія
5 Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
5 Social Network Analysis соціологія
5 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології соціологія
5 Кількісні методи: багатовимірний аналіз (Quantitative methods: multivariate analysis) соціологія
6 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях соціологія
6 Якісні методи в гендерних дослідженнях соціологія
6 Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Аналіз емпіричних даних у середовищі R соціологія
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
6 Соціологічний супровід соціальних проектів соціологія
6 Мережевий підхід в соціології соціологія
6 Сучасні методи аналізу текстів соціологія
6 Математичні основи аналізу соціальних процесів соціологія
6 Теорія та методи аналізу причинності в соціології соціологія
6 Біографічний метод в гендерних дослідженнях соціологія
6 Соціальні технології в рекламі соціологія
6 Дослідницькі парадигми у соціальних науках соціологія
6 Дизайн дослідження соціологія
4 Соціологічна практика політологія
4 Соціологічні методи дослідження політичних процесів політологія
4 Соціологія політологія (заочно)
4 Соціологічні методи дослідження політичних процесів політологія, заочне
4 Соціологія хімія
5 Соціологічні методи дослідження політичних процесів політологія, заочне
7 Побудова соціальних показників соціальна інформатика
7 Статистичні методи досліджень у галузі соціальних комунікацій журналістика