Кафедра теорії та історії соціології

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70).

Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї.

Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I.

Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).

Навчальні дисципліни

1 Вступ до спеціальності соціологія
1 Історія соціології 1 соціологія
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
1 Історія соціології 2 соціологія
1 Історія соціології 1 соціологія
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
2 Гендерні дослідження соціологія
2 Історія соціології в Україні соціологія
2 Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
2 Соціологія соціальних груп соціологія
2 Загальна теорія соціальни х технологій соціологія
2 Соціологія соціальних груп соціологія
2 Соціологія глобалізації соціологія
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
2 Основи соціальних комунікацій соціологія
3 Соціологія девіантної поведінки соціологія
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Соціологія квір- та девіантної поведінки соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Соціологія повсякденності соціологія
3 Соціологія повсякденності соціологія
3 Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі соціологія
4 Теорії соціального капіталу соціологія
4 Соціологія глобалізації соціологія
4 Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру соціологія
4 Соціологія права соціологія
4 Соціологія знання соціологія
4 Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
4 Соціологічні концепції Франкфуртської школи соціологія
4 Історія та теорія гендерних досліджень соціологія
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки соціологія
4 Соціологія знання соціологія
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
5 Асистентська практика соціологія
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
5 Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
5 Гендерна соціолінгвістика соціологія
5 Феміністична критика класичної соціальної теорії соціологія
5 Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
5 Теорія соціальних технологій соціологія
5 Технології написання наукових текстів соціологія
5 Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
5 Технології підготовки текстів соціологія
5 Теорія соціальних технологій соціологія
6 Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Соціологія постмодерну соціологія
6 Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
6 Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
6 Соціальна феноменологія соціологія
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології соціологія
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) соціологія
6 Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of masculinity and men’s studies) соціологія
3 Соціологія право
3 Соціологія право
6 Історія та теорія гендерних досліджень соціальна робота