For applicants

Video of Faculty

For applicants

Приймальна комісія Інформація для вступника

Правила прийому Інформація для вступу до бакалаврату

Інформація для вступу бакалаврів соціології до магістратури

Інформація для вступу бакалаврів будь-яких спеціальностей до магістратури

For Masters

Program of admission examination in English for foreigners for foreign applicants with Bachelor’s degree) for specialty field 054 "Sociology" the educational programs "Sociology", "Social Technology" and "Gender Studies"

Програма вступного випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" освітні програми "соцiологiя" "соцiальні технології" та "гендерні студії" для вступників на основі ступеня бакалавр

Програми додаткового випробування

Програма додаткового випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" для вступників на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншим напрямом підготовки

Зразки завдань

Зразок завдання вступного випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя"

Зразок завдання додаткового випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" для вступників на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншим напрямом підготовки

Програми для вступників-іноземців

Програма вступного випробування УКРАЇНСЬКОЮ для вступників-іноземців на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" освітні програми "соцiологiя", "соціальні технології" та "гендерні студії" для вступників на основі ступеня бакалавр

Program of admission examination in English for foreigners for foreign applicants with Bachelor’s degree) for specialty field 054 "Sociology" the educational programs "Sociology", "Social Technology" and "Gender Studies"

Программа вступительного экзамена на РУССКОМ языке для поступающих иностранцев на обучение по ОУ "магистр" по специальности 054 - "социология" образовательные программы "социология", "социальные технологии" и "гендерные студии" для поступающих на основании степени бакалавр

Графік консультацій та іспитів для вступників на ОР магістр

Аспірантам

Порядок прийому та організація роботи в аспірантурі університету

Правила прийому до аспірантури та ад’юнктури

Вступ до аспірантури на факультет соціології

Докторантам

Порядок прийому та організація роботи в докторантурі університету

Умови вступу до докторантури

Вступ до докторантури на факультет соціології

Зразки основних документів для вступу до докторантури

Зразок заяви до участі в конкурсі для вступу до докторантури

Зразок варіанта довідки про середньомісячну заробітну плату

Зразок списку наукових та навчально-методичних праць

Зразок клопотання на зарахування до докторантури