BA. EP "Sociological Support for Management Processes"

For visually
impaired users
Font size
a
a
a
Color scheme
а
а

Regular version of the site

Підготовка фахівців із соціології, здатних вивчати та розв’язувати практичні завдання і проблеми в галузі управління організаціями різного рівня та складності, вміло застосовувати провідний світовий досвід в галузі управління; вміти формулювати та оцінювати ефективність управлінських рішень; вміти збирати, аналізувати та застосовувати на практиці результати соціологічних і соціальних досліджень та інших масивів статистичних даних; впроваджувати новітні технології з планування та прогнозування соціального розвитку, зокрема розвитку територій та територіальних громад.
Програма презентує поєднання теоретичних і прикладних дисциплін, орієнтованих на оволодіння знаннями та навичками, спрямованими на практики управління людськими ресурсами, корпоративного управління, соціальної політики, розробки стратегій, розв’язання конфліктів, здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій, а також реалізації проектів у сфері бізнесу та соціального управління територіальними громадами.