Specialized Scientific Council D 26.001.30

На факультеті соціології працює створена (оновлена) наказом Міністерства освіти і науки України № 775 від 16.07.2018 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) соціологічних наук за спеціальностями: 22.00.01 «Теорія та історія соціології», 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень», 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини», 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» Термін дії ради - 16.07.2018 - 31.12.2020. З персональним складом ради можна ознайомитися за посиланням: